SEARCH

Woordenlijst

A

 • Acute aanval: Plotselinge, ernstige klinische episode van korte duur
 • Acute jichtaanvallen: Een plotselinge ernstige episode van pijn van korte duur geassocieerd met jicht
 • Amyloïdose: Eiwitafzettingen die het gevolg zijn van ontstekingen en die weefsels en organen kunnen beschadigen
 • Antilichamen: Eiwitmoleculen die door het immuunsysteem worden gevormd om ziekteverwekkers te bestrijden. Antistoffen lijken qua structuur op elkaar, maar zijn uniek in de delen die ziektekiemen herkennen.
 • Artralgie: Pijn in een gewricht
 • Artritis: Gewrichtsontsteking
 • Auto-immuun, auto-immuunziekten: Ziekten waarbij het verworven immuunsysteem zich tegen het eigen weefsel van het lichaam keert
 • Auto-inflammatoir: Gerelateerd aan ontstekingen in het lichaam die niet te wijten zijn aan infecties of verwondingen

B

 • Bacteriën: Eencellige organismen (micro-organismen); een soort kiem

C

 • CAPS: Cryopyrine-geassocieerd periodiek syndroom, een zeldzaam periodiek koorts syndroom dat bestaat uit drie subvormen van verschillende ernst
 • Chronisch: Permanente bestaande of terugkerende symptomen. Ontwikkelen zich langzaam, verraderlijk, langdurig.
 • CINCA: Chronisch infantiel neurologisch, cutaan en articulair syndroom, een van de CAPS-ziektes; een andere naam voor NOMID, de meest ernstige vorm van CAPS
 • Comorbiditeit: Bijkomende ziekte
 • Conjunctivitis: Ontsteking van het oogbindvlies
 • CRP: Het C-reactieve eiwit, afgekort als CRP, is een plasma-eiwit dat in de lever wordt geproduceerd en tot de acute fase eiwitten behoort. Een eiwit dat een ontsteking in het lichaam aangeeft.
 • Cutaan: Met betrekking tot de huid
 • Cytokine: ‘Boodschapper’ stoffen in het immuunsysteem
 • Cytopenie: Te weinig cellen van een bepaald type

D

 • Diagnose: Identificatie van een ziekte door een arts
 • Differentiële diagnose: Alle diagnoses die als verklaring voor de symptomen kunnen dienen, worden verzameld en gecontroleerd om na te gaan of ze van toepassing zijn
 • DNA: Deoxyribonucleïnezuur (DNA) is de naam die wordt gegeven aan de chemische structuur van de genetische informatie die de blauwdruk vormt voor ons lichaam

E

 • Eiwitafzettingen: eiwitten zijn de bouwstenen die door het hele lichaam nodig zijn. Ze vormen een belangrijk onderdeel van cellen die verantwoordelijk zijn voor de eigen verdediging van het lichaam. Gewoonlijk zijn er nauwelijks eiwitafzettingen in de nier. Zware eiwitafzettingen in de nier kunnen een teken zijn van een infectie en moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld.
 • Eiwitten: gevouwen reeksen aminozuren die de bouwstenen van cellen vormen
 • Enthesitis: tendinitis
 • Enzym: een molecuul, zoals een eiwit dat de afbraak of opbouw van stoffen versnelt                                                                  
 • Erfelijke periodieke koorts syndromen: ook wel auto-inflammatoir syndroom genoemd; meestal gekenmerkt door terugkerende koortsaanvallen die gepaard gaan met andere manifestaties, b.v. op de huid, slijmvliezen en gewrichten
 • Erfelijk: Overgegaan van ouders op kinderen

F

 • Fagocyten: cellen die verantwoordelijk zijn voor het ‘opeten’ en verteren van binnenvallende pathogenen
 • FCAS: Familiaal door koude geïnduceerd auto-inflammatoir syndroom; is een van de CAPS-ziektes
 • Flare: een plotselinge uitbarsting van symptomen
 • FMF: Familiale mediterrane koorts 

G

 • Gen: Een DNA-segment dat codeert voor een eiwit. Als een ziekte via genen wordt doorgegeven, betekent dit dat het kan worden overgeërfd van familieleden / familieleden. Eigenschappen zoals bruin haar worden ook op deze manier doorgegeven. Als beide ouders bruin haar hebben, is het waarschijnlijk dat hun kind ook bruin haar heeft. Hetzelfde geldt voor CAPS: als een ouder lijdt aan CAPS, is het goed mogelijk dat het kind CAPS gaat ontwikkelen.
 • Gewricht: Gerelateerd aan de gewrichten in uw lichaam

H

 • HIDS: Hyper-IgD-syndroom
 • HPF: Erfelijke periodieke koorts syndromen
 • Hyperuricemie: een verhoging van het urinezuurgehalte in het bloed

I

 • Idiopathisch: onduidelijke oorsprong
 • IgD: Immunoglobuline D, antilichamen van klasse D
 • IL-18: Interleukin 18, een belangrijk boodschapper eiwit van het immuunsysteem
 • IL-1ß: Interleukin 1ß, een belangrijk boodschapper eiwit van het immuunsysteem
 • IL-6: Interleukin-6, een belangrijk boodschappereiwit van het immuunsysteem
 • Immuunsysteem: verdedigingssysteem van het lichaam tegen ziekten
 • Incidentie: aantal nieuwe gevallen van een specifieke ziekte binnen een bepaalde populatie binnen een bepaalde tijd
 • Infantiel: met betrekking tot kinderen in de kindertijd (meestal tot de leeftijd van ongeveer een jaar)
 • Infectie: ontsteking door micro-organismen Interleukine: de lichaamseigen boodschapperstoffen van cellen van het immuunsysteem
 • Intermitterend: tussendoor, onderbrekend 

J

 • JIA: Juveniele idiopathische artritis, een veel voorkomende reumatoïde ziekte in de kindertijd
 • Juveniel: in de kindertijd 

K

 • Koorts met onbekende oorsprong: dit betekent koorts (> 38 ° C) op verschillende dagen en duurt langer dan drie weken met een onduidelijke diagnose, ondanks passende tests tijdens ten minste drie polikliniekbezoeken of drie dagen in het ziekenhuis
 • Koortssyndroom: Gekenmerkt meestal door terugkerende aanvallen van koorts die gepaard gaan met andere manifestaties, b.v. op de huid, slijmvliezen, sereuze membranen en gewrichten

L

 • Leukocytose: leukocytose verwijst naar een toename van het aantal witte bloedcellen (leukocyten) in het bloed

M

 • Macrofaag: een soort cel van het immuunsysteem die verantwoordelijk is voor het ‘opeten’ en verteren van binnendringende ziektekiemen
 • MAS: Macrophaag activatie syndroom, een gevaarlijke, sepsis-achtige complicatie bij SJIA
 • MEFV-gen: gen waarvan de verandering (mutatie) verantwoordelijk is voor het voorkomen van mediterrane koorts
 • MNU-kristallen: zoutzuurkristallen
 • Monoarthritis: artritis die alleen in één gewricht voorkomt
 • Monocyclisch: één keer
 • Monocyte: cel van het immuunsysteem
 • Mutatie: veranderingen in genen
 • MVK: Mevalonate kinase
 • MWS: Muckle-Wells-syndroom, een van de CAPS-ziekten
 • Myalgie: pijn in een spier

N

 • Nefropathie: de medische term afwijkingen in de nier
 • Neonatale: met betrekking tot de pasgeborene
 • Neurologisch: met betrekking tot de hersenen, het ruggenmerg en het zenuwstelsel van het lichaam
 • Nicotinezuur: niacine; een vitamine van het B-complex
 • Nierbeschadiging: verminderde nierfunctie door pathologische nierveranderingen; leidt onder andere tot toename van stoffen in het bloed die normaal worden uitgescheiden in de urine en nu giftig worden in het lichaam
 • Nierstenen: afzettingen in de urinewegen (nieren, urineleiders, blaas) die bestaan uit het afbraakproduct urinezuur. Ze kunnen leiden tot urinaire stenen
 • NOMID: Meest ernstige vorm van CAPS, een andere naam hiervoor is CINCA

O

 • Oligoartritis: artritis in minder dan vijf gewrichten
 • Ontsteking: de natuurlijke afweer van het lichaam om zich te beschermen tegen infectie of verwondingen. Mensen met auto-inflammatie lijden aan symptomen die samenhangen met een ontsteking die niet te wijten is aan een infectie of letsel. Ontsteking kan lokale roodheid, zwelling en verhoogde temperatuur omvatten die geassocieerd is met infectie of letsel
 • Ontstekingsziekte: een ziekte veroorzaakt door een ontsteking. CAPS is een speciaal type ontstekingsziekte genaamd auto-inflammatoire ziekte. Zie ook de definitie voor "auto-inflammatoire".
 • Osteoporose: botziekte die het bot  vatbaar maakt voor breuken, ook wel "botontkalking" genoemd

P

 • Pathogenen: ziekteverwekkende organismen
 • Periodiek: komt regelmatig voor
 • Persistent: aanhoudend
 • Polyarthritis: artritis in veel gewrichten
 • Polycyclisch: voortdurend terugkerend
 • Prevalentie: aantal mensen met een ziekte op een bepaald moment 

R

 • Relapsing: terugkerend
 • Reuma: verzamelterm voor verschillende gewrichtsaandoeningen

S

 • SAA: Serum amyloid A, een eiwitstof die tijdens ontsteking in de lever kan worden gevormd en vervolgens in het bloed kan worden gedetecteerd. Hoge SAA-spiegels in het bloed zijn een oorzaak van amyloïdose.
 • Sepsis: ‘bloedvergiftiging’
 • Serositis: term voor een ontsteking van het slijmvlies van de longen, het hart of de buik en de buikorganen
 • Serum: het deel van het bloed waaruit bloedcellen en fibrine (= stollingsfactor) zijn verwijderd en dat niet langer kan klonteren
 • SJIA: Ssystemische vorm van juveniele idiopathische artritis
 • Still's ziekte/syndroom: een andere naam voor SJIA
 • Streptokokken: type bacteriën
 • Symptomen: Kklachten die voorkomen bij een bepaalde ziekte
 • Syndroom: gelijktijdige aanwezigheid van verschillende symptomen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziekte

T

 • TNF: Tumor Necrose Factor
 • TNFR: Tumor Necrose Factor receptor superfamilie, lid 1A
 • TRAPS: TNF-receptor-geassocieerd periodiek syndroom
 • Trombose: het bloed stolt en vormt klonters die het bloedvat verstoppen

U

 • Urticaria: inflammatoire uitslag

 

 

 

 

 

February 2016 - GLDEIM/ACZ885/0044