SEARCH

Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt 26 april 2010

1. Acceptatie

Uw toegang tot en gebruik van deze Swebsite is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door deze Swebsite te bezoeken en te bekijken, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, deze Algemene Voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van deze Site tussen u en Novartis AG worden vervangen en geen kracht of enig effect hebben.

2. Medische informatie / voorwaarden

Informatie op deze website wordt verstrekt door Novartis Pharma BV en is uitsluitend bedoeld om informatie over ziektebeelden te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als complete medische informatie. INDIEN U EEN MEDISCHE AANDOENING HEBT, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW EIGEN ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER. WIJ BIEDEN GEEN GEPERSONALISEERDE MEDISCHE DIAGNOSE OF PATIËNTENSPECIFIEKE BEHANDELINGSADVIES AAN. Patiënten, artsen en andere medische professionals moeten contact opnemen met lokale medische bronnen en regelgevende instanties voor informatie die geschikt is voor hun land. Novartis Pharma BV zal reageren op vragen van, en informatie verstrekken aan uw gekwalificeerde zorgverlener in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften

3. Gebruik van informatie

U mag vrij deze website bezoeken, maar u mag alleen informatie van deze website openen, downloaden of gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video (de "Informatie") voor uw eigen niet-commerciële gebruik. U mag de informatie niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Novartis Pharma BV. U moet elke copyrightvermelding of andere kennisgeving van eigendomsrechten in de door u gedownloade informatie bewaren en reproduceren. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze website ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders aangegeven en mag niet worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de tekst op de website zonder de schriftelijke toestemming van Novartis Pharma BV. Tenzij anders toegestaan ​​in deze paragraaf, garandeert Novartis Pharma BV niet dat het gebruik van materiaal dat op de website wordt weergegeven geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of verbonden zijn met Novartis Pharma BV. Met uitzondering van de voorgaande beperkte autorisatie, wordt geen licentie of recht op de Informatie of enig auteursrecht van Novartis Pharma BV of van een andere partij aan u verleend of verleend.

4. Handelsmerken / eigendomsrechten

U moet ervan uitgaan dat alle productnamen die op deze site verschijnen, ongeacht of ze in grote letters of cursief worden weergegeven of met het handelsmerksymbool, handelsmerken zijn van Novartis. Deze website kan ook octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Novartis Pharma BV en / of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Er wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Novartis Pharma BV en / of andere partijen verleend of aan u verleend. Alle productnamen die cursief worden weergegeven op deze site zijn handelsmerken die eigendom zijn van of die in licentie zijn gegeven aan de Novartis Group.

February 2016 - GLDEIM/ACZ885/0044